top of page

Miljöpolicy

AOO Express Kyltransporter AB skall erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Detta innebär:

 

  • att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar

  • att följa gällande lagstiftning

  • att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten

  • att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget

  • att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page